Huutokaupat – tietopankki kaikille huutajille

Tässä kuvassa huutokaupataan polkupyöriä

Huutokauppa on perinteinen kaupantekotapa, jossa tuotteen hinta määräytyy sen ostajien tarjousten perusteella. Huutokaupoissa voidaan myydä mitä tahansa kiinteää omaisuutta tai irtaimistoa, jopa palvelua. Yleensä ennen hyödykkeen myyntiä, huutokaupassa järjestellään esittely, jossa myyntikohteisiin voi tutustua. Tällainen menettely on käytössä esimerkiksi erittäin kalliissa huutokaupoissa, joissa myyntituotteina on ajoneuvoja ja maalauksia. 

Toisinaan huutokauppoja järjestetään myös hyväntekeväisyyskohteina, jolloin hyödykkeet myydään tavallista suuremmalla hinnalla ja ”ylimääräinen” osa annetaan hyväntekeväisyyteen. Huutokauppa voidaan pitää monella eri tavalla, ”perinteisen” tavan eli tavan, jossa ostajat ovat läsnä lisäksi huutokauppoja pidetään nykyisin puhelimitse tai internetissä. 

Huutokaupan puheenjohtajana toimii meklari, joka seuraa tilannetta ja alentaa tai nostaa tarvittaessa tuotteen hintaa, tekoäly on internetissä tässä roolissa. Internetin tai puhelimen välityksellä olevissa huutokaupoissa meklari yleensä myös esittelee tuotetta.

Huutokauppatyypit

Huutokauppoja luokitellaan monella tavalla. Esimerkiksi sillä montako ostajaa ja myyjää on, tai kuinka monta kohdetta on ja ovatko ne julkisia vai yksityisiä. Tavallisessa huutokaupassa eli englantilaisessa huutokaupassa voittaa se ostaja, joka tekee korkeimman tarjouksen.

Tätä formaattia käytetään esimerkiksi useimmissa nettihuutokaupoissa. Omaa tarjousta yritetään nostaa toisen ostajan tarjouksen päälle siihen asti, ettei kukaan enää tarjoa enempää. Korkein tarjous voittaa. 

Hollantilaisessa huutokaupassa meklari taas asettaa tavaran lähtöhinnaksi yleensä tavallista korkeamman summan, ja laskee sitä kunnes joku ostaa sen. Hollantilaisessa huutokaupassa ensimmäinen huutaja saa tavaran itselleen. Siinä siis on se riski, että jos odottaa tavaran halpenevan liian kauan, joka muu ehtii huutaa sen itselleen.

Yksi yleinen huutokaupan muoto on myös pakkohuutokauppa, jossa myydään yleensä konkurssiin joutuneen yrityksen tai yksityishenkilön omaisuutta. Pakkohuutokaupan tuotoilla yritetään maksaa velkoja takaisin. Näistä huutokaupoista löytää ilmoituksen oikeus.fi sivustolta. Pakkohuutokaupat ovat kuitenkin lähes aina tavaran omistajalle tappiollisia, sillä myyntihinnat ovat tavallista pienempiä.

Palveluiden huutokauppaus on harvinaista, mutta sitä silti tapahtuu. Kun huutokaupan hyödykkeenä on palvelut, on yleensä huutokauppamuotona käänteinen huutokauppa. Tämä tarkoittaa sitä, että ostajan ja myyjän roolit vaihdetaan. Tällöin huutokaupan tarkoitus on saada hyödykkeelle mahdollisimman pieni hinta. Huutokaupan voittaja saa tällöin alhaisimman tarjouksen, tai jonkun muun alhaisen hinnan joka valitaan palvelun saatavuuden ja laadun perusteella.

Julkisten tuotteiden huutokauppa

Julkisia tuotteita, kuten operaattorilupia ja valtion maita on huutokaupatta kautta aikojen. Taloustieteilijät ovatkin sitä mieltä, että niukat julkiset resurssit tulisi huutokaupata. Hyötyjä tästä ovat muun muassa se, että luvat päätyvät niille, jotka hyödyttävät niitä tehokkaimmin.

Valtio ei myöskään suosisi tiettyjä yrityksiä, tällä saataisiin myös lisättyä kilpailua ja sitä myötä innovaatiota tuotteissa. Erilaisia toimilupia kuten matkapuhelin-, televisio- ja radiotaajuuksia on kaupattu jo vuosia hyvällä menestyksellä.

Valtio haluaakin rajoittaa myös muita resursseja kuten esimerkiksi ydinvoimaloiden lukumäärää. Eduskunta teki vuonna 2010 linjauksen, jonka mukaan ydinvoimalupaa ei myönnetä kaikille hakijoille, vain lupia kaupataan rajallinen määrä. Tällä menettelyllä voitiin varmistaa turvallisuus ydinvoimaloille, ja kilpailun lisääminen.

Suomesta löytyy paljon erilaisia huutokauppoja. Suurin osa huutokaupoista on internetissä, mutta perinteisempiäkin huutokauppoja on vielä olemassa. Huutokaupoissa saatetaan huudeta keräilyesineitä, asuntoja, tiloja, ajoneuvoja tai taidetta. 

Suomalaisia huutokauppoja

Suosituin suomalainen huutokauppasivusto on Huutokaupat.com. Huutokaupat.comissa huutokauppailmoiutuksia voivat tehdä vain tarkastetut yritykset, joten huutaminen on luotettavaa eikä huijauksen riskiä oikeastan ole olemassa. Myös jokaisen huutajan täytyy tunnistautua henkilötunnuksillaan. 

Myös sivustot kuten ebay, tori.fi ja huutonet ovat huutokauppoja, sillä useimmiten korkein tarjous voittaa. Nämä muistuttavat kuitenkin enemmän alustatalouteen pohjautuvia verkkokauppoja kuin huutokauppoja. Verkkohuutokauppoja on monenlaisia ja suosituin niistä on automaattinen, kuluttajapohjainen huutokauppa. Niissä tuotteen myyjä yleensä esittelee ostajille tuotteen valmiiksi.

Perinteisessä huutokaupassa ostajat tekevät ostettavasta tuotteesta niin kauan tarjouksia, että meklari näkee ettei kilpailevia tarjouksia enää tule. Tämän jälkeen korkeimman tarjouksen tehnyt henkilö on sitoutunut ostamaan tuotteen eikä kilpailevia tarjouksia voi enää tehdä.

Huutokauppojen komissiot ovat yleensä muutamasta prosentista jopa puoleen kauppahinnasta, riippuen huutokaupasta ja huudettavan tuotteen arvosta. Suosituimmat taide- ja keräilyesineiden huutokaupat ottavat tuntuvia komissioita siitä syystä, että huutokauppa tuo erittäin paljon lisäarvoa itse tavaran, teoksen tai esineen hintaan. Huutokaupat kuten Sotheby’s ovatkin brändiltään tunnetuimpia ja kalliimpia maailmassa.’

Perinteisessä huutokaupassa huutamisen johtamisen hoitaa meklari, joka valvoo huutokauppaa, esittelee kohdetta ja seuraa ostajien huutoja. Klassiessa huutokaupassa huutaminen aloitetaan yleensä alhaalta, ja kierroksien aikana jokaisella huutkauppaan osallistujalla on mahdollisuus korottaa tarjousta.

Pakkohuutokaupat

Suomessakin yleinen huutokauppamuoto on pakkohuutokaupat, jossa huudetaan ulosmitattuatai konkurssiin joutuneen yrityksen tai muun tahon omaisuutta. Pakkohuudettavana voi olla irtaimistoa, kiinteistöjä tai muuta omaisuutta. Pakkohuutokaupoissa onkin mahdollista löytää erittäin hyviä tarjouksia niitä etsivälle. Monesti esimerkiksi kalliita luksusautoja saatetaan myydä puolet alle markkinahinnan, ja vaikkapa kesämökkiä etsivä voi löytää kuolinpesistä tai ulosmitatuista kiinteistöistä kelpokuntoisen mökin itselleen.

Bukowskis

Bukowskis on Pohjoismaiden tunnetuimpia taide-, design-, ja antiikkikeräilyesinehuutokauppoja. Bukowskis:n nettihuutokkaupassa huudetaan satoja esineitä joka päivä. Designesineitä metsästävä varmasti tuntee tämän huutokaupan.

Ei muuta kun huutamaan!

Huutokaupat ovat kiinnostava aihe, joka on aina ajankohtainen. Tälläkin hetkellä jossain huutokaupassa, netissä tai perinteisessä, voisi olla jokin tavara joka sinua kiinnostaa? Internetin yleistymisessä hyvä asia on se, että kaikenlaista omaperäistä tavaraa näkee tulevaisuudessa vain enemmän myynnissä. Palveluiden myymiseen nettihuutokaupat ovat  hyviä, sillä esimerkiksi siivooja saa aina parhaimman mahdollisen hinnan.

Huutokaupoissa kannattaa huutaa kuin suuren voiton sattuessa kohdalle! Tuttuja paikkoja huutokauppojen lisäksi huutamiseen ovat esimerkiksi bingo salit sekä urheiluun liittyvät tapahtumat. Urheilussa osa katsojista saattaa huutaa esimerkiksi voiton sattuessa kohdalle vedonlyönnissä. Yksi loistava paikka kokeilla pelejä huutojen toivossa on uusi Boom Casino. Sen pitäisi tarjota jokaiselle paljon tunteita sekä yllättäviä huudahduksia pelien lomassa.

Suomessa on tällä hetkellä kaksi nettihuutokauppaa, tori.fi ja huuto.net. Molempien sivujen käyttäjät nousevat joka päivä ja myytävät tavarat sitäkin nopeammin. Huutokaupoissa on hyvää se, että esimerkiksi pienelektroniikkaa ei tarvitse heittää pois. On ympäristöllekin edullista, että tavaroita voidaan kierrättää, jotkut antavatkin ilmaiseksi tavaroitaan pois huutokauppasivuilla. Normaalien huutokauppojen tavoin, nettihuutokaupat ovat myös tietynlaisia kokoontumispaikkoja, uusia tuttavuuksiakin voi syntyä todella helposti!

Huutokaupoissa ja varsinkin nettihuutokaupoissa on totta kai huonoja puolia myös. Nettihuutokaupat ovat mahdollistaneet uudenlaiset huijaukset, joissa tavaraa ei ole ollenkaan oikeasti, tai se on varastettu. Suomen poliisi on ohjeistanut, että varsinkin erityisen kalliissa nettihuudossa täytyisi varmistaa tuotteen ja myyjän aitous. Vahvistuksen voi tehdä esimerkiksi pyytämällä kuvaa ostokuitista, tai nettisivulta saa myös vahvistuksen tarvittaessa. Huijaustapaukset ja petokset ovat onneksi vain pieni osa kaikista tapauksista. Suurimmaksi osaksi kaupankäynti käy onneksi moitteetta ja ihmiset luottavat toisiinsa!